ANBI Status

 

ANBI informatie

De Stichting draagt de naam: Beieraars Sint Nicolaastoren Denekamp.

De stichting staat ook bekend onder de naam “Beierclub” en heeft haar zetel in Denekamp (gemeente Dinkelland)


Doelstelling (statutair)

1. De stichting heeft ten doel:
a. het instandhouden van de beiertraditie van de Sint Nicolaastoren in Denekamp;
b. het beoefenen van het beieren;
c. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.


Formele gegevens

Postadres: Bremstraat 23, 7591 CN Denekamp,
KvK-nr.: 67667694
RSIN: 8571.20.281


Het bestuur bestaat uit:

J.B.M. Wintels, voorzitter
J.H.A. Bolhaar, secretaris
- , penningmeester


Jaarrekening 2016 Beierclub Sint Nicolaastoren Denekamp


Inkomsten:

contributies leden: 13 X € 50,- (= € 12,50 per kwartaal) = totaal € 650,-
van Rabobank voor onderhoud klokkenspel bij Rabobank = € 200,-
van Stg. H.A.J. Bekhuis als bijdrage voor project “plaatsing functionerend historisch torenuurwerk expositieruimte Sint Nicolaastoren” = € 1.000,-


Uitgaven:

Kosten “Moos-oamd” 2016 = € 335,-
Hosting website = € 42,50
Inschrijving KvK = € 50,-


Verslag van activiteiten 2016

Gebeierd met de klokken van de Sint Nicolaastoren op:

 • Nieuwjaarsdag 1 januari
 • Paaszaterdag 26 maart
 • Eerste Paasdag 27 maart
 • Koningsdag 27 april
 • Pinksterzaterdag 14 mei
 • Eerste Pinksterdag 15 mei
 • zondag 23 oktober t.g.v. 25-jarig priesterjub. past. Th. Munsterhuis
 • zondag 13 november tijdens intocht Sint Nicolaas
 • 5 december t.g.v. Sinterklaas
 • 6 december t.g.v. patroonsfeest Sint Nicolaas
 • Kerstavond 24 december
 • Eerste Kerstdag 25 december
 • Oudejaarsavond 31 december


Besprekingen:

 • Voorjaarsoverleg 21 maart
 • Najaarsoverleg 27 september


Overig:

 • deelname aan Landelijke Klokkenluidersdag Den Briel 16 april
 • 17 december “Moos-oamd” beierclubleden en dames


Beleidsplan

- Werk:

 • het in stand houden van de beiertraditie (bijna 500 jaar) van de Sint Nicolaastoren in Denekamp
 • het beoefenen van het beieren
 • al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt


- Verwerven geld:

 • fondsververwervingen bij verschillende instellingen, zoals Rabobank; Cogasfonds;
 • gemeente Dinkelland; Geldermanstichting, bijdrage leden enz.


- Beheer:

 • door bestuursleden van de stichting


- Besteding:

 • aanschaf functionerend historisch torenuurwerk Sint Nicolaastoren
 • uitbrengen nieuwe folder Sint Nicolaastoren en klokken
 • actualisatie expositie eerste torenverdieping


Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.